مکان عکس : حسینیه دوراه


محرم خوانسار


برای مشاهده سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید