مکان عکس : حسینیه دوراه

محرم خوانسار

برای مشاهده سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید