مکان عکس : پارک ملی گلستانکوه خوانسار

گلستانکوه خوانسار

برای مشاهده سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید