مکان عکس : کوی اسلامی ها

شهر توریستی خوانسار

زمان : پاییز 1391

برای دریافت سایز بزرگتر روی تصویر کلیک کنید