مکان عکس : کوچه باغ های پایتخت

شهر توریستی خوانسار

بهار 1392

کوچه باغ خوانسار

 

جهت دریافت تصویر در سایز اصلی اینجا کلیک کنید