مکان عکس : کبوتر خانه های چهارقلوی قودجان ( شهر توریستی خوانسار )

سلام ، توی عکس سه تا کبوتر خانه رو میبینید ولی در کل چهارتا هستن کبوتر خانه چهارمی پشت کبوتر خانه وسطی قرار داره ، مورد جالب این کبوتر خانه ها اینه که از هر زاویه ای نگاه کنید فقط سه کبوتر خانه رو میبنید که یه شاهکار معماریه دوره قاجاره فقط اکه در مرکز این کبوتر خانه ها به ایستید میتونید هر چهارتا رو ببینید


خوانسار