مکان عکس : سد توریستی باغکل خوانسار


سد توریستی باغکل خوانسار

برای مشاهده سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید