مکان عکس : سد توریستی باغکی خوانسار ، اردیبهشت 1390

سد باغکل

برای دریافت سایز بزرگ روی عکس زیر کلیک کنید
سد باغکل خوانسار