مکان: مقبره ملاحیدر

چشمه آخوند

شهر توریستی خوانسار

تابستان 1393

مقبره چشم آخوند خوانسار


جهت دریافت سایز اصلی تصویر اینجا کلیک کنید
حجم: 2.45 مگابایت