مکان عکس : جاده خوانسار بوئین میاندشت

این عکس به سفارش یکی از دوستان مسکنی مهری بوده

برای مشاهده سایز بزرگتر روی عکس کلیک کنید