مکان: جوزچه
شهر توریستی خوانسار
پاییز 1392

کوچه باغ های جوزچه خوانسار

جهت دریافت تصویر اینجا کلیک کنید
عنوان: کوچه باغ های جوزچه خوانسار
حجم: 4.36 مگابایت