مکان عکس : عمارت میرمحمد صادق

شهر توریستی خوانسار

** این عکس به درخواست دکتر حسین نجفی زاده منتشر شده تا سرورانی که اطلاعاتی در مورد این مکان دارند در قسمت نظرات ایشون رو همراهی کنند، پیشاپیش از همکاری شما تشکر میکنم

عمارت میر محمد صادق در محله رئیسان قرار دارد که متاسفانه با بی توجهی مسولان به این شکل درآمده.

عمارت میرمحمّدصادق در خوانسار 1254 قمری