مکان عکس : پارک ملی سرچشمه شهر توریستی خوانسار

(HDR)


پارک سرچشمه خوانسار

برای مشاهده سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید