مکان عکس : امام زاده احمد ( از نمای بالدی )

شهر توریستی خوانسار

مرداد 1392

 

برای دریافت سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید