مکان عکس : سد باغکل ( شهر توریستی خوانسار )

فروردین 1391برای دریافت سایز بزرگتر روی تصویر کلیک کنید