مکان عکس : مسجد تاریخی رئیسان

شهر توریستی خوانسار

زمستان 1391

برای مشاهده سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید