مکان عکس : خیابان امام (شهر توریستی خوانسار)


پاییز خوانسار

برای دریافت سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید