ب مثل بهار

به مناسبت روز 20 بهمن نه برای 20 بهمن بودن و نه برای بهمن بودن و نه برای هیچ برای روز تنفس زمین که در سنت های قدیم شهرمان 40 روز مانده به بهار را روز تنفس زمین مینامند

درود بر باور های زیبای شهرمان

هدیه ای بهاری برای شما بهار دلان

برای دریافت سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید