مکان عکس : چشمه ونگ ( شهر توریستی خوانسار )

خوانسار

برای مشاهده سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید