مکان عکس : پارک ملی گلستانکوه ( شهر توریستی خوانسار )

بهشت نیمه جان شاید در حال جان دادن کی باید بفکر این جواهر خدادای باشیم گلستانکوه بدون سردر و ... گلستانکوه میماند ولی در در و ... بدون گلستانکوه چه میشوند ؟

کاش بجای هزینه بدوجه های کلان برای موراد غیر ضروری این بودجه های هزینه حفاظت از این بهشت نیمه جان میشد .

بهانه ای برای تشدید نگرانی هابرای دریافت سایز بزرگتر روی عکس کلیک کنید