مکان : سد توریستی باغکل خوانسار
سد باغکل خوانسار

برای مشاهده سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید