تصاویر و عکس های بهشت ایران ، خوانسار - Khansar Photography

۱۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۰ ثبت شده است

 • سه شنبه, ۳۱ خرداد ۹۰
 • علی معصومی
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

پروانه

 • شنبه, ۲۸ خرداد ۹۰
 • علی معصومی
 • ۳ نظر
نمایش تصویر

بابونه

 • پنجشنبه, ۲۶ خرداد ۹۰
 • علی معصومی
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

تصاویری از ماه گرفتگی 1390/3/25

 • سه شنبه, ۲۴ خرداد ۹۰
 • علی معصومی
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

خوانسار از نمایی دیگر

 • يكشنبه, ۲۲ خرداد ۹۰
 • علی معصومی
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

فقر

 • پنجشنبه, ۱۹ خرداد ۹۰
 • علی معصومی
 • ۴ نظر
نمایش تصویر

دوغ

 • سه شنبه, ۱۷ خرداد ۹۰
 • علی معصومی
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

لطافت و خشانت

 • پنجشنبه, ۱۲ خرداد ۹۰
 • علی معصومی
 • ۴ نظر
نمایش تصویر

بُزمَجه ها

 • دوشنبه, ۹ خرداد ۹۰
 • علی معصومی
 • ۶ نظر
نمایش تصویر

تُرقه و بُزمجه

 • شنبه, ۷ خرداد ۹۰
 • علی معصومی
 • ۴ نظر
نمایش تصویر

نقاشی خدا ( 3 )

 • چهارشنبه, ۴ خرداد ۹۰
 • علی معصومی
 • ۳ نظر
نمایش تصویر

مرغ های دریایی در سد باغکل

 • چهارشنبه, ۴ خرداد ۹۰
 • علی معصومی
 • ۴ نظر
نمایش تصویر

مرز بین ازادی و اسارت